Home » Dharma Smriti

ഹിന്ദു ഗുഡ് ന്യൂസ്: ഒരു ആമുഖം – രാജീവ് മൽഹോത്ര

ലോകം മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ആഗോളവൽക്കരണം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം, പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികൾ, മതസംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉണർവ്വ്, ബഹുധ്രുവമായ ലോകക്രമം., എന്നിവയെല്ലാം കാലങ്ങളായുള്ള മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നു നിലവിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട…

#ReadyToWait exposed fake Feminists

#ReadyToWait exposed fake Feminists

  Ready to Wait was a campaign initiated by a group of Hindu women devotees from India, explaining their willingness to respect the traditions regarding entry to the famous Sabarimala…

Malayalam Sree Maha Bhagavatha Parayanam in Chennai

Malayalam Sree Maha Bhagavatha Parayanam in Chennai

For the first time, outside Kerala, Bhaagavatham is being read in Malayalam.   In Kerala, Ramayanam has been read in the local language, Malayalam, in the “Kilippattu” form of Adhyaatma…

സംസ്‌കൃത ഗ്രാമം വൈദിക ഗ്രാമം “സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു

സംസ്‌കൃത ഗ്രാമം വൈദിക ഗ്രാമം “സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു

കാറൽമണ്ണ : കാറൽമണ്ണയെ “സംസ്കൃത ഗ്രാമം വൈദിക ഗ്രാമം “എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു. കാറൽമണ്ണ വേദഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ച് മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ജമദിനമായ ഫെബ്രുവരി 12ന് കാലത്തു 9ന് ബൃഹത്…

Swami Chidanandapuri’s Dharma Prabhashana Yajnam in Bangalore.

Swami Chidanandapuri’s Dharma Prabhashana Yajnam in Bangalore.

Kolathur Adwaithashram, in collaboration with Bangalore Satsang Team is organising a 2-day spiritual discourse by Sampoojya Chidanandapuri Swamiji on Saturday 4th Feb 2017 and Sunday 5th Feb 2017 between 5PM…

Admission Notification – 3 Yr Free Vedic Courses

Admission Notification – 3 Yr Free Vedic Courses

Applications are invited for eligible and suitable boys (age group 15-25 years) irrespective of cast, creed, religion etc. who fulfill the following conditions for admission to a three years free…

Three Day Samskrutha Bharati National Conference concludes at Udupi

Three Day Samskrutha Bharati National Conference concludes at Udupi

​ ‘The study of Samskrit helps in character building and Samskrit is the breath of the India,’ said LokaSabha speaker Sumitra Mahajan. Speaking at the occasion, Mrs. Mahajan said, “Blessed…

Stages of Life in Hinduism – A Concept Misunderstood by Modern Intellectuals

Stages of Life in Hinduism – A Concept Misunderstood by Modern Intellectuals

Hinduism which is known to be the oldest of all religions in the world, is more a way of life than a religion. The hindu way of life involves dividing…

Sabarimala PIL – #ReadyToWait, Women Devotees Move SC 

Sabarimala PIL – #ReadyToWait, Women Devotees Move SC 

People for Dharma, the society registered by founders and supporters  of #ReadyToWait  have filed intervention petition in Sabarimala PIL case in SC saying they are not against the traditional customs…

Lord Rama – A Warrior of Invincible Stature

Lord Rama – A Warrior of Invincible Stature

Rama, the seventh avatar of Vishnu, has always been portrayed in modern times as a calm, quiet and weak character, who was not able to protect his wife and made…

What do Western Atheists feel about Hinduism?

What do Western Atheists feel about Hinduism?

It seems truth cannot be told anymore. I had written an answer to the above question on quora, but after over 11k views it was taken down, allegedly violating the…

Conspiracy to Destroy Antique and Uniquely Designed Traditional Golden Head Gear in Sree Poornathrayeesha Temple

Conspiracy to Destroy Antique and Uniquely Designed Traditional Golden Head Gear in Sree Poornathrayeesha Temple

Tripunithura Sree Poornathrayeesa Temple is unique in the history of India because there were 15 golden headgears, whose antiquity is more than 400 years.   The erstwhile Maharaja of Kochi…

Caparisoned Pachyderms – Proud Symbols of Our Unique Heritage

Caparisoned Pachyderms – Proud Symbols of Our Unique Heritage

Caparisoned Pachyderms are the proud symbols of the unique cultural heritage of Kerala. The elephant management system and the sagas of heroic jumbos of Kerala has a history of centuries.…

Remembering The Great Naval Emperor – Rajendra Chola

Remembering The Great Naval Emperor – Rajendra Chola

Great Naval Emperor – who ruled up to Cambodia one thousand years before , Rajendra Cholan’s portrait unveiled by Tamilnadu Governor Dr Vidya Sagar Rao and CM Maharashtra Devendra Fadnavis-…

All you Want to Know About Sabarimala Temple

All you Want to Know About Sabarimala Temple

Sabarimala is a Hindu pilgrimage centre located in the Pathanamthitta district of Kerala. It has around 100 million devotees visiting every year. The temple is situated amidst 18 hills on…

Hindu Dharma Needs to Spread

Hindu Dharma Needs to Spread

Intellectual integrity and truth are obviously unwanted in our times. These have been displaced by political correctness. Why this happened is a mystery, but mainstream media and other agencies vehemently…

Towards Oblivion – The Journey of a Tolerant Culture

Towards Oblivion – The Journey of a Tolerant Culture

India is a large, complex and beautiful country of diverse faiths and cultures. Practically every religious denomination that exists on this planet has a presence in this country. If there…

#ReadyToWait Campaign Urges Ayyappa’s Women Devotees to Speak Up

#ReadyToWait Campaign Urges Ayyappa’s Women Devotees to Speak Up

Finally, women devotees of Ayyappa spoke out their mind – Yes, we are #ReadyToWait – goes the social media campaign against so called ‘Feminists’, and Atheists campaign questioning the faith…

Sree Krishna Jayanthi – Kerala will be Converted into a Ambadi Today

Sree Krishna Jayanthi – Kerala will be Converted into a Ambadi Today

  Hindus in Kerala will celeberate Sree Krishna Jayanthi today with great devotion.The festival of Krishna Janmashtami is the celebration of Lord Krishna’s birthday. Krishna, the eighth incarnation of Lord…

Spiritual Dimensions of Giri Valam Struggle

Spiritual Dimensions of Giri Valam Struggle

The movement and struggle began to save the Trees and the environment.That is a noble cause that humanity must support. If asked whether to choose between Trees and Roads, we…

Karkkidaka Vavu Bali - Today Kerala Hindus to Pay Obeisance to Ancestors  

Karkkidaka Vavu Bali - Today Kerala Hindus to Pay Obeisance to Ancestors  

  Today Hindus across Kerala will observe Karkidaka Vavu Bali.Karkidaka Vavu Bali, also called Bali, is an important sacrificial ritual performed in memory of the departed souls of ancestors. On…

Swamy Chidananda Puri Exposes the Agenda to Sanctify Veluthachan as Part of Sabarimala Pilgrimage

Minister Maneka Gandhi should apologise for maligning Kerala state

Minister Maneka Gandhi should apologise for maligning Kerala state

Respected Sir, The Facebook page of project elephant, an organisation under the Ministry of Environment and Forest has shared a post by a Canadian journalist who made a documentary as a part…

Dear Zakir Naik, Truth is THAT WHAT TRULY IS

Dear Zakir Naik, Truth is THAT WHAT TRULY IS

A reply to Dr. Zakir Naik Hindus generally don’t criticise other religions in spite of the fact that Christianity and Islam not only criticise, but demean Hinduism badly. Zakir Naik…

Holy Karkidakam – Ramayana to Echo from Haindava Homes

Holy Karkidakam – Ramayana to Echo from Haindava Homes

The month of ‘karkidakam’ glimpsed with auspicious chanting of Lord Rama’s name and the great epic ‘Ramayana’. ‘Ramayana’ will be recited at every home and temples during this month in…

What Hinduism is Lacking

What Hinduism is Lacking

    There seems to be some “defect” in Hinduism, because worldwide, it is clearly not as respected as Christianity and Islam. Hindus struggle to get a fair representation for…

Bharat Mata Ki Jai!

Bharat Mata Ki Jai!

Sri Mohan Bhagwat, Sarsanghchalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, said on March 3, 2016: “Now the time had come when we have to tell the new generation to chant ‘Bharat Mata…

#MustWatch – Swami Chidanandapuri’s “Sankara Vedantham Debate” with Rationalist Ravikumar

Part 2…

Mahabharatham Dharma Raksha Sangam Starts Today – Watch Theme Song

Mahabharatham Dharma Raksha Sangam Starts Today – Watch Theme Song

Velu Thampi Dalawa – An Administrator Par Excellence

Velu Thampi Dalawa – An Administrator Par Excellence

  Velayudhan Chempakaraman Thampi (1765-1809) popularly known as Velu Thampi was the Dalawa or Prime Minister from 1802 to 1809 during the reign of H.H. Bala Rama Varma Kulasekhara Perumal,…

A Great, Living, Ancient Tradition – The Kumbh Mela

A Great, Living, Ancient Tradition – The Kumbh Mela

Luckily I don’t get afraid, when I am stuck in a crowd; otherwise India would be the wrong country for me. I actually enjoy the atmosphere, so incredibly colourful and…

Plea to preserve Sree Poornathrayeesa’s caparisons gets stronger

Plea to preserve Sree Poornathrayeesa’s caparisons gets stronger

Tripunithura : Devotees’ plea to protect the golden caparisons used for the idol carrying elephant of Lord Poornathrayeesa during the annual festival and during other special occasions get stronger as…

Hindus are the Happiest among all People; Atheists Unhappiest: New UK Govt. Study

Hindus are the Happiest among all People; Atheists Unhappiest: New UK Govt. Study

Of all the faiths in the UK, Hindus are the happiest, scoring well above the national average, according to data compiled by the Office for National Statistics over the last 4 years in…

Amsterdam Airport carries Hindu Vedas for passengers

Amsterdam Airport carries Hindu Vedas for passengers

Amsterdam Schiphol Airport, Netherlands’ largest and one of the world’s leading airports; carries Bhagavad-Gita, Vedas and other Hindu holy books. These are available to passengers in the Meditation Centre, located…

The Mother Priestess of Mannarasala

The Mother Priestess of Mannarasala

  Mannarasala Serpent Temple is unique among other temples in Kerala. The reason is obvious: It enjoys the rare honour of having a woman as the chief priestess. Dr Sheshanag,…

Sabarimala Temple in the ‘Secular’ World

Sabarimala Temple in the ‘Secular’ World

The holy hill of Sabari, Sabarimala, is located amidst the dense jungles of the Western Ghats in Kerala, bordering the state of Tamil Nadu. Vrischikam, the fourth month of the…

A Hindu Ascetic from Austria

A Hindu Ascetic from Austria

Today it is not uncommon for westerners to come to India for spiritual inspiration. Even big-wigs like Steve Jobs and Mark Zuckerberg have come. Yet this was not the case…

Education sans Values is a Curse for Society: Mata Amritanandamayi

Education sans Values is a Curse for Society: Mata Amritanandamayi

Palakkad: Mata Amritanandamayi Devi has called for the need for value based education, asserting that the biggest curse of today’s society is the kind of education imparted, which stands distanced…

Leftist Historians & Media Houses Toppled Amicable Solution for Ram Temple in Ayodhya ; Reveals Archaeologist K K Mohammad

Leftist Historians & Media Houses Toppled Amicable Solution for Ram Temple in Ayodhya ; Reveals Archaeologist K K Mohammad

Kozhikode: Eminent archaeologist KK Mohammed has exposed the role of Communist historians and Times of India for having inflated the Ayodhya issue, when there were all chances of settling the…

Sabarimala & Guruvayur to be Developed under Central Govt.’s PRASAD scheme

Sabarimala & Guruvayur to be Developed under Central Govt.’s PRASAD scheme

The Central Tourism Ministry is in the process of declaring Sabarimala and Guruvayur temples in Kerala under the PRASAD scheme, meant for developing pilgrimage centres, Union Minister Mahesh Sharma said…

RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat inaugurates Research Center at Tanthra Vidya Peetham, Aluva

RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat inaugurates Research Center at Tanthra Vidya Peetham, Aluva

Aluva- Kochi December 30. 2015 : RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat inaugurated Research Center and Guest House at Tanthra Vidya Peetham, Aluva of Kochi in Kerala on Tuesday evening. “The faculty…

Sri Bharat Mata Mandir Anniversary & Book Release Function in Bangalore

  Bharatamata Gurukula Ashram & Yogi Ramsuratkumar Indological Research Centre, SISTER NIVEDITA ACADEMY. Sri Guruji Golwalkar Hindu Resource Centre Sri Bharatamata Mandir, Srinivasanagar, Kithaganur Road, Krishnarajapuram, Bangalore 560 036 e-mail: sadhu.rangarajan@gmaill.com;…

Save Hindu Temples ; Kindly Sign the Petition

Save Hindu Temples ; Kindly Sign the Petition

Allow freedom for temples by enacting a system of representative council constituted with religiously relevant people with scholastic abilities to oversee, advise & decide. Stop intervention of secular governments &…

Online Petition against Ban on Screening Sanskrit Movie in Kerala

Online Petition against Ban on Screening Sanskrit Movie in Kerala

Dear friends….. God’s Own Country’s Chalachitra Academy has hit a new low, this time the name of the third Sanskrit movie ever being made, Priyamanasam not finding its slot in…

Swami Chidanandapuri’s new Ashram in Malappuram District

Sri Sankara Sevashramam , a unit of Sri Sankara Charitable Trust, Advaithashramam, Kolathur is going to be inaugurated on 11th October, Sunday at Kodassery near Pandikkad, Malappuram. Inaugural function is…

Counter Demonization of Onam by Vested Interests

Come Onam and along with arrives a crop blasphemous topics with the intent of ridiculing and demonizing the land’s cultural observance. A favourite topic of these cultural marauders goes along…

IISH Heritage Learning Lesson – YUGA concept of Measuring Time and Age

One kalpa is equal to 14 manwantharas which is said to be equal to the day of Lord Brahma. One Manwanthara is equal to 72 Mahayugas. Each Manwanthara has a…

Importance of Karkkidaka Vavu Bali

Cheranalloor- A Typical Ramayana Village

Cheranalloor, a peaceful village in Ernakulam district has earned the appellation of having undergone a metamorphosis by imbibing the spirit of Ramayana in their lives. It was way back in…

Lord Rama’s Leadership Skills

DOING THE THINGS/ WORK AND GETTING THE THINGS DONE In all our ancient literature one can see that the managers, leaders and the kings get the things done with the…

Page 1 of 27123Next ›Last »